• 3Bird Stabilized Offshore Radar System - stabilizowany radar 3Bird do morskich badań ornitologicznych automatycznie wykrywa ptaki oraz nietoperze na otwartym morzu. System radarowy 3Bird posiada własny niezależny układ samopoziomujący. Zastosowane rozwiązania technologiczne pozwalają na montaż systemu w dowolnym miejscu statku.

 • Investigation of the impacts of offshore wind turbines on the migratory birds

  Radar survey of migratory birds at Baltic Sea - The long-tailed duck (Clangula hyemalis). Photo by Artur Niemczyk

  Offshore radar survey of migratory birds. The 3Bird Radar System automatically detects birds and bats at open sea. Radar equipment are placed on vessels' decks. The system adapts to the heights of the sea waves. The automatic detection of flight tracks is very much appreciated by marine ornithologists team. Radar survey is compliant with Standard Investigation of the Impacts Of Offshore Wind Turbines On the Marine Environment (StUK4).

 • 3 Bird Radar System - bird radar research at wind farm area in Poland

  3 Bird Radar System jest wyjątkowym narzędziem w ocenie potencjalnego ryzyka kolizji awifauny z projektowanymi inwestycjami sektora energetycznego. Nasi eksperci mają bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu przedinwestycyjnych, radarowych monitoringów ornitologicznych w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń związanych eksploatacją inwestycji takich jak elektrownie wiatrowe i linie energetyczne. Wyniki monitoringów radarowych mogą odgrywać ważną rolę w projektowaniu i optymalizacji skutecznych środków minimalizujących potencjalnie negatywne oddziaływania inwestycji na awifaunę. Nasz radar może być również stosowany do prowadzenia monitoringów poinwestycyjnych w celu instrumentalnej oceny skutków inwestycji na zmiany lokalnych populacji ptaków i nietoperzy.

 • 3 Bird Radar System - fall bird migration - profile of flights altitude

  Technologia radarowa jest wykorzystywana w badaniach ornitologicznych dziesięcioleci. Urządzenia 3 Bird Radar System automatycznie wykrywają i rejestrują ptaki i nietoperze, dostarczając precyzyjnych informacji na temat sposobu wykorzystania przestrzeni powietrznej przez awifaunę. Zebrane dane radarowe będą pozwalały na wykonywanie badań wzorców zachowań oraz dystrybucji czasowej i przestrzennej ptaków i nietoperzy. Nasz zespół może pomóc uniwersytetom, instytutom badawczym, urzędom i organizacjom pozarządowym, w realizacji programów monitoringu ptaków i badań ornitologicznych.

 • 3 Bird Radar System - radar research of migration of bird and bats at airport in Poland

  Radarowa detekcja ptaków może być ważnym elementem systemów informacyjnych w zakresie bezpieczeństwa lotów na każdym lotnisku. 3 Bird Radar System, który wykrywa i śledzi przeloty ptaków w czasie rzeczywistym, może zaalarmować operatora lotniska o niebezpiecznej aktywności ptaków, minimalizując w ten sposób ryzyko kolizji samolotów z ptakami. W przypadku nowych inwestycji, monitoringi radarowe, mogą dostarczyć ważnych informacji o wykorzystaniu przestrzeni powietrznej wokół projektowanego lotniska i związanej z nim infrastruktury, przez lokalne populacje ptaków.

 • 3 Bird Radar System - Ornithological research in Odra valley

  3 Bird Radar System wykorzystuje najnowocześniejsze na świecie technologie automatycznego wykrywania ptaków i nietoperzy, zaprojektowane przez holenderską firmę RobinRadar B.V. Nasz usługi możemy wdrażać  w całej Europie. Jesteśmy otwarci na dostarczanie swoich usług zarówno dla krótkoterminowych i długoterminowych programów monitoringu ptaków. Niezależnie od projektu, zespół radaru z 3Gsc będzie starał się, aby zawsze usłyszeć od Was, że dzięki nim mogliście odkryć fenomen ruchów ptaków, w sposób taki, jaki nie widzieliście wcześniej!