• Stabilizowany radar ornitologiczny do badań na morzu

  • 3Bird Stabilized Offshore Radar System - stabilizowany radar 3Bird do morskich badań ornitologicznych automatycznie wykrywa ptaki oraz nietoperze na otwartym morzu. System radarowy 3Bird posiada własny niezależny układ samopoziomujący. Zastosowane rozwiązania technologiczne pozwalają na montaż systemu w dowolnym miejscu statku.  

    Działanie systemu jest zgodne z zaleceniami metodycznymi: StUK3, StUK4, praktykami z duńskich i polskich monitoringów przedinwestycyjnych morskich farm wiatrowych.

    Oprogramowanie 3Bird - 3BROS Control integruje urządzenia śledzące oraz odpowiada za automatyczne dopasowywanie parametrów algorytmów wykrywania ptaków w zależności od wysokości fal morskich.  Innowacyjne rozwiązanie pozwala na prowadzenia badań radarem horyzontalnym w znacznie trudniejszych warunkach pogodowych (stan morza <= 4 w skali Douglasa, prędkość wiatru do 5 Bft, wysokość fali do 250 cm lub więcej, zasięg badań do 8 km).